Adaptive Robotics

De minor Adaptive Robotics (AR) is een vernieuwende minor, vernieuwend op het gebied van onderwijsvorm en bijbehorende toetsing. De minor is talent gestuurd en er is veel aandacht voor talentontwikkeling van de individuele studenten. De minor wordt in het Engels uitgevoerd.

De minor is opgebouwd uit een intensieve kick-off fase (2 weken) gevolgd door een oriëntatiefase (3 weken). Tijdens deze fases krijgen de studenten opdrachten (al dan niet groepsgewijs) en krijgen ze onderwijs binnen de volgende modules:

  • ROS for Engineers (Robot Operating System) : Een flexibel framework voor het ontwikkelen van robot software. Binnen de module ROS for Engineers worden de basisprincipes en meest gebruikte tools en software componenten van ROS behandeld om verschillende robot applicaties mee te bouwen.
  • Model Based System Engineering: Een ontwerpmethode waarbij eerst het systeem als een grafisch model beschreven wordt voordat het gebouwd wordt. In deze module leren de studenten de basisprincipes van MBSE aan de hand van SysML (System Modeling Language).           
  • Principles of Robotics: Het doel van deze module is om de basisconcepten en algoritmen die ten grondslag liggen aan het ontwikkelen van mobiele robots en robotarmen te kunnen begrijpen. De nadruk ligt op mobiel rijden en arm kinematica, het waarnemen van de omgeving, lokalisatie en het maken van een model van de omgeving (kaart), en pad planning.        
  • Vision, Sensors & Perception: Een adaptieve robot ziet zijn omgeving door middel van sensoren zoals camera’s, laser range finders, ultrasoon en ze moeten acteren in een veranderende omgeving.  In deze module komen verschillende camera- en waarnemingstechnieken aan bod (1D, 2D, en 3D) en er komen ook een aantal filtertechnieken aan bod om relevante informatie uit sensordata te halen.
  • Norms, Standards & Safety: Machines en robots moeten voldoen aan verscheidene regelgevingen en standaarden. In deze module maken studenten kennis met de wereld van standaarden en leren ze de basisprincipes van het ontwerpen van veilige machines/robots voor zowel industriële robots als de volgende generatie van robots.
  • Hardware Abstraction & Embedded Hardware: In deze module leren de studenten hoe robot hardware, zoals actuatoren en sensoren, verbonden moet worden met ROS en hoe van deze hardware geabstraheerd kan worden voor ROS. Studenten leren welke ontwerpkeuzes ze moeten maken om hardware abstractie te implementeren voor bijvoorbeeld embedded systemen of industriële bussen.

Bij deze vakgebieden wordt toetsing veelal uitgevoerd aan de hand van uitgevoerd werk, denk hierbij aan videos, posters, presentaties, ontwikkeling van eigen lesmateriaal, etc. Met behulp hiervan tonen zij aan dat ze hun eigen verdiepende leerdoelen hebben behaald.

De opgedane kennis wordt toegepast en uitgebreid binnen een multidisciplinair groepsproject dat 14 weken van de minor, uitgevoerd wordt. Studenten werken hierbij 4 dagen per week aan hun project en 1 dag per week aan verdieping met lessen en workshops. De studenten hebben de gelegenheid om binnen gespecificeerde kaders zelf hun project te definiëren in goed overleg met de betrokken docenten. Deze projecten worden gecoacht door docenten (zowel procesmatig als technisch inhoudelijk).

De minor biedt een nieuw onderwijsmodel aan waarin studenten hun eigen talenten leren ontdekken en gebruiken, en waarin onderwijs aangeboden wordt in de vorm van (meerdaagse) workshops.

Deze minor is geschikt voor studenten met een technische achtergrond (specifiek werktuigbouwkunde, mechatronica, elektronica, ICT, en automotive) en studenten die aantoonbaar voldoende technische voorkennis hebben. Deze minor past het best bij studenten die open staan voor zelfontplooiing, talentontwikkeling, techniek en een proactieve houding hebben. Het is af te raden deze minor te volgen voordat de student een bedrijfsstage afgerond heeft of wanneer deze graag “traditioneel” onderwijs wil volgen.