Fontys Hogeschool

Fontys Hogeschool Engineering en Automotive streven ernaar om “state of the art” opleidingsinstituten te zijn voor ingenieurs-in spé, waarbij tijdens het volgen van de 
verschillende opleidingen de nadruk ligt op het belangrijke werkgebied van de Topsector: High Tech Systems & Materials(HTSM) en Automotive. Met de gerichte opleidingen willen Engineering en Automotive zich bovendien nestelen in de Top 3 van de beste hbo-instellingen van Nederland.

Onder de hogeschool Engineering en Automotive vallen de opleidingen Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde, Mechatronica en Automotive. De opleidingen focussen zich om haar studenten op te leiden tot startbekwame creatieve en kritische professionals die succesvol kunnen functioneren in het domein van de techniek en een essentiële bijdrage kunnen leveren aan enerzijds de Nederlandse maatschappij cq. de landelijke economie en anderzijds het ( inter) nationale en regionale bedrijfsleven.

Fontys streeft ernaar om uitdagend, inspirerend en toepassingsgericht beroepsonderwijs te blijven bieden, zodat een student na de studie goed voorbereid het bedrijfsleven in kan stappen. Zo werken we continu aan vernieuwing van het onderwijs, passend bij de behoefte van de beroepspraktijk en de huidige student. We stimuleren en motiveren de student het beste uit zichzelf te halen en zijn talenten te ontwikkelen. Docenten met kennis uit het werkveld geven de student inzicht in de benodigde kennis en vaardigheden. Studieloopbaanbegeleiders ( iedere student een begeleider) helpen de student op weg naar zijn eigen succes. Daarnaast bieden stages in binnen- en buitenland de student de mogelijkheid verder te groeien. Onderwijs en toegepast onderzoek zijn verbonden aan actuele, maatschappelijke vraagstukken. We zijn proactief en toekomstgericht om zo de noodzakelijke impact te hebben op de samenleving van nu en die van morgen.

De locatie van Fontys Hogeschool Engineering is in Eindhoven op Rachelsmolen 1 in het gebouw R1. Hier is ook een specifiek Mechatronica Lectoraat (Robotica Lab), daarnaast zijn er veel
werkruimtes en is er een 3D objexlab aanwezig. In het 3D objexlab is er de mogelijkheid tot 3D printen van plastic maar ook metaal. Het Mechatronica Lectoraat is de werk locatie van het Fontys@Work team.

De locatie van Fontys Hogeschool Automotive is in Eindhoven op Horsten 8 en 10 dit is op de TU/e Campus.