RoboCup@Work

RoboCup@Work is een nieuwe competitie in RoboCup dat zich richt op het gebruik van robots in werk gerelateerde scenario’s.  RoboCup@Work maakt gebruik van beproefde ideeën en concepten uit RoboCup competities om open onderzoeksuitdagingen in de industriële en dienstverlenende robotica aan te pakken. Met de introductie van deze nieuwe competitie, RoboCup stelt zich open naar onderzoeksteams die onderzoek doen naar zowel klassieke als innovatieve robotica scenario’s met een zeer hoge relevantie voor de robotica-industrie.
 
Voorbeelden van de werkgerelateerde scenario’s waar RoboCup@Work zich op richt zijn:
 
  • laden en / of lossen van containers met voorwerpen met dezelfde of verschillende grootte,
  • Het oppakken of afleveren van onderdelen van/ naar gestructureerde opslag en / of  ongestructureerde hoopjes. 
  • werking van de machine, zoals het indrukken van knoppen, het openen / sluiten van deuren en laden en soortgelijke operaties met onder gespecificeerde of onbekende kinematica,
  • flexibele en dynamische planningen van productieprocessen met betrekking tot meerdere middelen (mensen, robots en machines),
  • coöperatieve samenvoegen van niet-triviale voorwerpen, met andere robots en / of mensen,
  • coöperatieve verzameling objecten over ruimtelijk verspreide gebieden
  • coöperatieve transport van objecten (robots met robots, robots met mensen).
 
De RoboCup@Work scenarios richting zich op moeilijke, vooral onopgeloste problemen in de robotica, kunstmatige intelligentie en geavanceerde informatica, in het bijzonder in de waarneming, path planning en motion planning, mobiele manipulatie, planning, leren en adaptiviteit en probabilistische modellering, om er maar een paar te noemen. 
 
Oplossingen voor de problemen die opgesteld zijn door RoboCup@Work vereisen geavanceerde en innovatieve benaderingen en methoden. De scenario’s zijn zodanig gedefinieerd dat de problemen voldoende algemeen en onafhankelijk van bepaalde industriële toepassingen zijn, maar ook dichtbij daadwerkelijk toegepaste problemen dat deze oplossingen goed aangepast kunnen worden aan specifieke toegepaste problemen.
 
Een RoboCup@Work competitie is pas onlangs een realistisch idee geworden door een aantal redenen: De komst van nieuwe, kleine en flexibele robot systemen voor mobiele manipulatie zodat meer universitaire onderzoekslaboratoria onderzoek kunnen doen in de bovengenoemde sectoren. Voorschotten en hernieuwde belangstellingen voor het gebruik van simulatie-technologie in de robotica, stelt onderzoeksgroepen in staat om serieus onderzoek te voeren zonder dat een volledige set van dure robotica en automatiseringsapparatuur moet worden aangeschaft.
 
De robotica en automatisering industrie zijn onlangs hun aandacht aan het verschuiven naar robotica scenario’s met betrekking tot de integratie van mobiliteit en manipulatie, grootschalige integratie van de dienst robotica en industriële robotica, samenleven van robots en mensen en de samenwerking van meerdere robots en / of mensen. RoboCup@Work is ontworpen als een instrument om al deze behoeften te dienen.